NAMKOANWILAYAMAHALI OFISI ZILIPO
1Arusha1.       ArumeruJengo la Halmashauri
2.       ArushaJengo la Uhamiaji
3.       LoliondoJengo la Mkuu wa Wilaya
4.       LongidoJengo la Halmashauri
5.       MonduliJengo la Ofisi ya Mkuu wa Wilaya
6.       NgorongoroOfisi ya Halmashauri ya Ngorongoro iliyoko Loliondo
7.       KaratuJengo la Ofisi ya Mkuu wa Wilaya
2Dar es Salaam8.       IlalaKariakoo Jengo la TTCL
9.       KinondoniMagomeni Hospitali/Usalama Jengo la TTCL
10.   UbungoKibamba karibu na ofisi ya Mkuu wa wilaya
11.   TemekeJengo la Halmashauri Chang’ombe karibu na ofisi za TRA
12.   KigamboniMachava karibu na Kambi ya Jeshi
3Dodoma13.   Dodoma MjiniJengo la Ofisi ya Mkuu wa Wilaya
14.   ChamwinoJengo la Ofisi ya Mkuu wa Wilaya
15.   BahiJengo la Ofisi ya Mkuu wa Wilaya
16.   KondoaJengo la Ofisi ya Mkuu wa Wilaya
17.   KongwaJengo la Ofisi ya Mkuu wa Wilaya
18.   MpwapwaJengo la Ofisi ya Mkuu wa Wilaya
19.   ChembaJengo la Ofisi ya Mkuu wa wilaya
4Geita20.   GeitaJengo la Halmashauri
21.   Nyang'hwaleJengo la Halmashauri
22.   ChatoJengo la zamani la Halmashauri
23.   BukombeOfisi ya Halmashauri
24.   MbogweJengo la Ofisi ya Mkuu wa Wilaya
5Iringa25.   IringaJengo la Halmashauri ya Manispaa
26.   KiloloJengo la Mkuu wa Wilaya
27.   MufindiJengo la Halmashauri
28.   MissenyiJengo la H/Shauri, Idara ya Elimu
29.   BiharamuroJengo la Zamani la Halmashauri
30.   BukobaJengo la Maliasili
6Kagera31.   KaragweJengo la Angaza
32.   KyerwaJengo la Ofisi ya Mkuu wa wilaya
33.   MulebaHalmashauri ya wilaya
34.   NgaraOfisi ya zamani ya Uhamiaji
7Katavi35.   MpandaJengo la Ofisi za Mkuu wa Mkoa
36.   TanganyikaOfisi ya Mkurugenzi Halmashauri
37.   MleleOfisi ya Mkuu wa wilaya
8Kigoma38.   KasuluOfisi ya zamani ya Mbunge
39.   KibondoOfisi ya Wilaya na Ofisi ya Uhamiaji
40.   KigomaJengo la Manispaa Ujiji
41.   UvinzaOfisi katika jengo la Halmashauri
42.   KakonkoOfisi katika jengo la Halmashauri
43.   BuhigweOfisi katika jengo la Halmashauri
9Kilimanjaro44.   HaiJengo la Halmashauri
45.   MoshiJengo la Halmashauri
46.   MwangaJengo la (Halmashauri) Idara ya Elimu
47.   RomboOfisi za Halmashauri (TTCL)
48.   SameJengo la Mkuu wa Wilaya
49.   SihaJengo la Halmashauri
10Lindi50.   KilwaJengo la Mamlaka ya Maji Mji Mdogo Kilwa
51.   LindiJengo la Mkaguzi Hesabu za Serikali (CAG) Ghorofa ya 1
52.   LiwaleJengo la Halmashauri - Idara ya Maji
53.   NachingweaOfisi ya Mahakama iliyo JEngo la TTCL karibu na ofisi ya Mkuu wa Wilaya
54.   RuangwaJengo la Idara ya Maji - Kilimahewa
11Manyara55.   BabatiJengo la Halmashauri ya Mji
56.   HanangJengo la Halmashauri ya wilaya
57.   KitetoHalmashauri Jengo la Maji
58.   MbuluJengo la Halmashauri ya wilaya
59.   SimanjiroJengo la Halmashauri ya Wilaya
12Mara60.   BundaJengo la Halmashauri
61.   MusomaJengo la Halmashauri
62.   SerengetiJengo la Halmashauri
63.   TarimeJengo la Halmashauri
64.   RoryaJengo la ofisi ya Mkuu wa wilaya
65.   ButiamaJengo la Halmashauri
13Mbeya66.   KyelaJengo la Halmashauri
67.   ChunyaHalmashauri Wilaya ya Chunya
68.   MbaraliOfisi ya Halmashauri ya Mji Mdogo Lujewa
69.   MbeyaJengo la Halmashauri
70.   RungweJengo la Halmashauri ya Rungwe
14Morogoro71.   KilomberoOfisi ya Uhamiaji Ifakara
72.   KilosaOfisi ya Mkurugenzi Halmashauri
74.   MorogoroJengo la Mkaguzi Hesabu za Serikali (CAG)
75.   MvomeroOfisi ya Katibu Tawala - Wilaya
76.   UlangaOfisi za Hali ya Hewa
77.   GairoJengo la ofisi za Mkuu wa Wilaya
15Mtwara78.   MasasiJengo la Halmashauri ya Mji Mdogo
79.   NanyumbuJengo la Mkuu wa Wilaya (Ukumbi)
80.   MtwaraJengo la Mkuu wa Mkoa
81.   NewalaJengo la Halmashauri (Ustawi wa Jamii)
82.   TandahimbaJengo la Shirika la Maji la Wilaya
16Mwanza83.   IlemelaOfisi Halmashauri Jiji la Mwanza
84.   KwimbaJengo la Halmashauri
85.   MaguJengo la Halmashauri/Ofisi za RITA
86.   MisungwiOfisi katika jengo la Mkuu wa Wilaya
87.   NyamaganaJengo a Ofisi za Jiji
88.   SengeremaOfisi za MEK
89.   UkereweJengo la Halmashauri
17Njombe90.   LudewaJengo la Halmashauri
91.   MaketeOfisi katika Jengo la Halmashauri
92.   NjombeJengo la ofisi ya Mkuu wa Mkoa
93.   Wanging’ombeJengo la ofisi ya Mkuu wa Mkoa
18Pwani94.   BagamoyoJengo la Idara ya Maji
95.   KibahaJengo la Wakala wa Ujenzi (TBA)
96.   KisaraweJengo la Maliasili
97.   MafiaJengo la Halmashauri, Idara ya Kilimo
98.   MkurangaJengo la Halmashauri (MASEP)
99.   RufijiEneo la Idara ya Ujenzi
100.           KibitiOfisi katika jengo la Halmashauri
19Rukwa102.           NkasiOfisi ya Mkuu wa Wilaya Nkasi
103.           SumbawangaOfisi ya Halmashauri ya Manispaa Sumbawanga
104.           KalamboOfisi ya Halmashauri ya Mji
20Ruvuma105.           MbingaJengo la Mkuu wa Wilaya
106.           NamtumboJengo la Halmashauri
107.           SongeaJengo la Halmashauri Idara ya Ardhi na Maliasili
108.           TunduruJengo la Mkuu wa Wilaya
109.           Nyasa
110.           Madaba
21Shinyanga111.           Kahama
112.           Kishapu
113.           ShinyangaOfisi katika Jengo la Mkuu wa Mkoa
22Simiyu114.           BariadiJengo la Idara ya Maji liko karibu na ofisi ya Mkuu wa wilaya
115.           ItilimaOfisi katika jengo la Halmashauri
116.           MaswaJengo la Halmashauri
117.           MeatuOfisi ya Tarafa Kimali
118.           BusegaOfisi katika jengo la Mkuu wa Wilaya
23Singida119.           IrambaHalmashauri ya Wilaya
120.           ManyoniHalmashauri ya Wilaya
121.           SingidaJengo la Halmashauri ya Manispaa
122.           IkungiJengo la Mkuu wa Wilaya
123.           MkalamaJengo la Halmashuri ya Wilaya
24Songwe124.           IlejeJengo la Ofisi ya Halmashauri ya Wilaya ya Ileje
125.           MboziTumeahidiwa
126.           SongweOfisi ya Halmashauri Songwe
127.           MombaHalmashauri ya Mji Tunduma
25Tabora128.           IgungaJengo la Halmashauri
129.           TaboraJengo la Ofisi ya Mkuu wa Mkoa
130.           NzegaJengo la Halmashauri ya Wilaya ya Nzega
131.           SikongeJengo la Halmashauri
132.           UyuiJengo la Halmashauri ya Wilaya ya Nzega
133.           UramboJengo la Halmashauri
134.           Kaliua
26Tanga135.           HandeniJengo la Halmashauri
136.           KilindiJengo la Mkuu wa Wilaya
137.           KorogweJengo la Mkuu wa Wilaya
138.           LushotoJengo la Mkuu wa Wilaya
139.           MkingaJengo la Halmashauri
140.           MuhezaJengo la Halmashauri
141.           PanganiOfisi za Halmashauri
142.           TangaJengo la Mkuu wa Wilaya