NAHUDUMAMHUSIKAGHARAMA AWAMU YA IGHARAMA AWAMU YA IIGHARAMA AWAMU YA III NA ZAIDI
1Kusajiliwa.RaiaHakuna tozo
Mgeni
Mwekezaji
Us $ 100
MfanyakaziUs $ 50
MmishenariUs $ 20
Mtafiti/MwanafunziUs $ 20
MkimbiziUs $ 20
2Kupatiwa Kitambulisho kipya dhidi ya kilichopotea, haribika au kuharibiwa.Raia20,000 T.Sh30,000 T.Sh50,000 T.Sh
Mgeni
Mwekezaji
Us $ 100Us $ 150Us $ 200
MfanyakaziUs $ 50Us $ 75Us $ 100
MmishenariUs $ 20Us $ 30Us $ 40
Mtafiti/MwanafunziUs $ 20Us $ 30Us $ 40
MkimbiziUs $ 20Us $ 30Us $ 40
3Kuhuisha/kufungua kadi ya Kitambulisho.Raia20,000 T. Sh
Mgeni
Mwekezaji
Us $ 50
MfanyakaziUs $ 25
MmishenariUs $ 10
Mtafiti/MwanafunziUs $ 10
MkimbiziUs $ 20
4Kubadili taarifa.RaiaHakuna tozo kama haishusishi kupatiwa kipya20,000 T.Sh kama haishusishi kupatiwa kipya
Mgeni
Mwekezaji
Hakuna tozo kama haihusishi kupatiwa kipya. Kama sivyo gharama ni kama Us $ 100
MwekezajiHakuna tozo kama haihusishi kupatiwa kipya. Kama sivyo gharama ni kama Us $ 50
MfanyakaziHakuna tozo kama haihusishi kupatiwa kipya. Kama sivyo gharama ni kama Us $ 20
MmishenariHakuna tozo kama haihusishi kupatiwa kipya. Kama sivyo gharama ni kama Us $ 20
Mtafiti/MwanafunziHakuna tozo kama haihusishi kupatiwa kipya. Kama sivyo gharama ni kama Us $ 20
MkimbiziHakuna tozo kama haishusishi kupatiwa kipya. Kama sivyo gharama ni kama Us $ 20
5Uthibitisho wa usahihi wa taarifa.RaiaT.Sh 20,000
Mgeni
Mwekezaji
Us $10
MfanyakaziUs $10
MmishenariUs $10
Mtafiti/MwanafunziUs $10
MkimbiziUs $5
6Kutumia taarifa zilizoko chini ya uangalizi wa Mamlaka.Raia500 T.Sh @ Mwombaji kubofya.
Mgeni
Mwekezaji
Us $1@mwombaji kubofya.
MfanyakaziUs$1 @mwombaji kubofya.
MmishenariUs$1 @mwombaji kubofya.
Mtafiti/MwanafunziUs$1@mwombaji kubofya.
MkimbiziUs$1 @mwombaji kubofya.