Dhima

Kutoa kitambulisho salama kwa watanzania na wakazi halali ambao si raia na kusimamia database ya vitambulisho ili kuchochea usalama na amani kwa maendeleo ya kijamii na kiuchumi  ya taifa

Dira

Kuwa mamlaka inayowajibika kutoa taarifa za utambulisho ambazo zinatambulika kitaifa na kimataifa

Maadili yetu

i. Kutoa huduma bora kwa wateja

ii. Kufanya kazi kwa bidii na nidhamu

iii. Kufanya kazi kwa umoja.

iv. Kufanya kazi yenye ubora wa hali ya juu.

v. Kuajiri wafanyakazi wenye weledi na waadilifu.

vi. Kuthamini mchango wa watumishi.