TAARIFA KWA UMMA: NIDA YAENDELEA NA USAJILI NA UTAMBUZI WA WATU KATIKA WILAYA ZOTE NCHINI


NIDA YAJIPANGA KUTOA HUDUMA WAKATI WA MAONESHO YA DITF


Na. Hadija Maloya Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa (NIDA) inatarajia kushiriki katika Maonesho ya Kimataifa ya Biashara ya Dar es Salaam (Dar es Salaam International Trade Fair-DITF) maarufu kama Sabasaba yanayotarajiwa kufanyika kuanzia tarehe 28 Juni hadi 13 Julai, 2020 katika uwanja waa Maonesho wa Mwl. Julius Kambarage Nyerere uliopo barabara ya Kilwa, Manispaa ya…

More

HOTUBA YA BAJETI YA WIZARA YA MAMBO YA NDANI YA NCHI 2020/2021


HOTUBA YA WAZIRI WA MAMBO YA NDANI YA NCHI MHE. GEORGE BONIFACE SIMBACHAWENE (Mb.), AKIWASILISHA BUNGENI MAKADIRIO YA MAPATO NA MATUMIZI KWA MWAKA 2020/21 UTANGULIZI Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja kwamba, Bunge lako Tukufu sasa lipokee na kujadili Taarifa ya Utekelezaji ya Mwaka 2019/20 na kupitisha Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Mambo…

More